Met BaseLine beter in uw vel

Nieuws

 • Corona-nieuws

  Aangepaste werkwijze!
  Vanaf het begin van de corona-uit...

 • Stagiaires

  In verband met het corona-virus zullen de stagiaires tot nader order niet bij...

!!!!!! Aangepaste werkwijze i.v.m. het corona-virus. Zie verder bij "Nieuws" !!!!!!

BaseLine gelooft in samenwerking. Deel uitmaken van een professionele omgeving en daarin actief participeren is een sleutel naar kwaliteit.

BaseLine heeft daarom een uitgebreid professioneel netwerk. Onderstaand een selectie van de belangrijkste partners waarmee we samenwerken en informatie uitwisselen.

 

lid van NVD logo

BaseLine is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De NVD zet zich in voor de kwaliteit van de dieetadvisering en de beschikbaarheid van de dieetadvisering in Nederland. Via werk- en project- en expertisegroepen is BaseLine actief betrokken bij de NVD. Wilt u meer weten over de NVD klik dan HIER.

 Logo DCN De Diëtistencoöperatie Nederland, afgekort DCN, is een netwerk van diëtisten met een eigen praktijk. De DCN zet zich in voor de kwaliteitsontwikkeling van de leden en het verbeteren van de slagvaardigheid van de leden. Gerja van Hunen was één van de oprichters van de DCN. Wilt u meer weten over de DCN, klik dan HIER.
logo Food

BaseLine is lid van de Federatie Onafhankelijke Ondernemende Diëtisten, afgekort FOOD. Dit is een netwerk voor praktijkhouders van diëtistenpraktijken in Nederland die samenwerking zoeken op onder andere vakinhoudelijk en praktijkorganisatorisch vlak.

Wilt u meer weten over Food klik dan HIER.

OCE Nijmegen-middel

BaseLine is aangesloten bij OCE Nijmegen. Dit is de organisatie die de eerstelijns ketenzorg in de regio Nijmegen regelt. Deze ketenzorg richt zich op chronische aandoeningen, zoals:

 • Diabetes: Diabetes (type 2) is een chronische ziekte waarbij de hoeveelheid bloedsuiker (glucose) in het bloed is verhoogd
 • COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem
 • CVRM: cardiovasculair risicomanagement is zorg gericht op het verkleinen van de kans op hart- en vaatziekten

Ketenzorg wil zeggen dat zorgaanbieders, zogenaamde ketenpartners, samenwerken volgens zorgprogramma's waarin de patiënt centraal staat. Het doel is kwalitatief hoogwaardige en efficiënte zorg.

 Logo Stielo

STIELO is een organisatie die zich richt zich op het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals (zorg, welzijn en patiënt). De samenwerking (ketenzorg) wordt beschreven in zorgprogramma's. Zo heeft STIELO zorgprogramma's voor diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, psychische problemen en kwetsbare ouderen. BaseLine werkt in Nijmegen Noord als ketenpartner samen met Stielo. Wilt u meer weten over STIELO klik dan HIER.

logo DRN

De Diëtistenkoepel Regio Nijmegen, kortweg DRN is een samenwerkingsverband van bijna alle diëtistenpraktijken in het gebied van OCE. Via de DRN dragen de aangesloten diëtisten bij aan de ontwikkeling van de ketenzorg door OCE. De DRN zet zich in voor de best mogelijke bijdrage van de diëtisten in de chronische eerstelijnszorg. Dat doet ze door onderlinge kwaliteitsbijeenkomsten en door overleg met OCE en met andere (para)medici in de ketenzorg. Gerja van Hunen is voorzitter van de DRN. Wilt u meer weten over de DRN klik dan HIER

Logo kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Paramedici is één van de waarborgen voor de kwaliteit van een paramedicus en dus ook van BaseLine. Onder andere door beroepsgroepen en zorgverzekeraars worden hoge eisen gesteld aan paramedici. Het kwaliteitsregister ziet hierop toe. Het kwaliteitsregister heeft getoetst dat onze diëtisten voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Bovendien moeten we periodiek kwaliteitspunten halen (accreditatiepunten). Hierdoor werken we voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd om aan onze kwaliteit te werken. Elke 5 jaar wordt getoetst of we voldoende punten hebben gehaald. Zo blijven onze kennis en ervaring actueel. Wilt u meer weten over het kwaliteitsregister klik dan HIER.

Lierdal klein

Onder het motto "samen werken aan welzijn en gezondheid" werkt BaseLine samen met Lierdal Sportcenter in Molenhoek. Wilt u meer weten over het Lierdal Sportcenter klik dan HIER.