Met BaseLine beter in uw vel

Nieuws

 • Corona-nieuws

  Aangepaste werkwijze!
  Vanaf het begin van de corona-uit...

 • Stagiaires

  In verband met het corona-virus zullen de stagiaires tot nader order niet bij...

!!!!!! Aangepaste werkwijze i.v.m. het corona-virus. Zie verder bij "Nieuws" !!!!!!
Goede zorg en niet duur
BaseLine wil de dieetadvisering betaalbaar houden. Daarom zijn met veel zorgverzakeraars contracten afgesloten. Wij hanteren de scherpe tarieven uit die contracten, bovendien dekken basisverzekering en aanvullende verzekeringen (een deel van) de kosten. Onze cliënten hebben daarvan vaak profijt. Echter, tegelijk realiseren we ons dat er cliënten zijn met een smalle beurs en dat de vergoeding vanuit de zorgverzekeringen niet altijd toereikend is. Wij betreuren dat. Wel benadrukken we dat de dieetadvisering goedkope zorg is en dat we de cliënt zo goed mogelijk informeren over de beste oplossing, ook in financiële zin. Wilt meer weten over het tarief kijk dan ook onderstaand bij "wist u dat".
 
Voor het geval onze diensten niet onder onze contracten met de zorgverzekeraars en uw zorgverzekering vallen zijn de volgende tarieven per 1-3-2020 van toepassing:
Behandeling per kwartier €17,50
Hiervan is afgeleid:  
1e Consult, inclusief anamnese, volledig behandelplan, advies en administratie €105,00
Vervolgconsult, inclusief aanpassing behandelplan en administratie €35,00
Verlengd vervolgconsult ( per kwartier extra) €17,50
Groepsbehandeling: tenminste 4 personen, tarief in overleg
Toeslag voor huisbezoek €28,90
Niet nagekomen afspraak 1e consult, geplande tijd 1 uur €70,00
Niet nagekomen afspraak vervolgconsult geplande tijd per kwartier €17,50
BIA-meting, inclusief uitwerken €35,00


Toelichting

 • De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
 • In het eerste consult interviewen we u uitgebreid om vast te stellen wat er aan de hand is en te kijken wat er mogelijk is. We bespreken uw voedingspatroon en uw leefstijl in relatie tot het gevraagde dieet- of voedingsadvies. Dit noemen we de voedingsanamnese. We streven ernaar u direct een eerste advies te geven met schriftelijke informatie. Op basis van de voedingsanemnese berekenen we uw voeding en stellen we uw uitgebreide behandelplan op. Ook maken uw dossier aan. Als u dat goed vindt rapporteren we aan uw huisarts of specialist en plegen we overleg met andere behandelaars.
 • Er wordt naar uw persoonlijke situatie gekeken om de adviezen te laten passen bij de uw mogelijkheden en uw levenspatroon.
 • De vervolgconsulten hebben meestal een gespreksduur tussen de 15 en 30 minuten. Tijdens deze consulten wordt besproken hoe het voedings- of dieetadvies in de praktijk uit te voeren is; eventuele problemen worden behandeld en er wordt in overleg bekeken hoe deze te verhelpen of te voorkomen zijn.
 • Wanneer u een consult aan huis wenst, zijn hier extra kosten aan verbonden (zie de toeslag voor het huisbezoek). Deze kosten worden eventueel (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar; maar uitsluitend indien de arts op de verwijzing aangeeft dat een huisbezoek noodzakelijk/gewenst is.
 • Voor een niet nagekomen afspraak (niet minimaal 24 uur van te voren gewijzigd of afgezegd) wordt minimaal € 17,30 in rekening gebracht, afhankelijk van de geplande tijd die in de agenda is opgenomen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Het tarief voor speciale projecten en voor bedrijven wordt in overleg bepaald.

Wist u dat:

 • Wij op grond van de eisen van overheid en zorgverzekeraars alleen in hele kwartieren mogen declareren
 • Wij tal van onkosten hebben, zoals de huur van de praktijkruimte, belastingen, verzekeringen, ziekte, pensioen, de boekhouder, automatisering, vervoer, lidmaatschappen, onderhoud, schoonmaak en bijscholingen. De onkosten ziet u niet, maar die moeten wel uit het tarief worden betaald
 • Wij na aftrek van alle onkosten zeker niet tot de grootverdieners in de zorg behoren
 • Wij contact hebben met huisartsen en praktijkondersteuners, met zorgverzekeraars, met de zorggroep
 • Wij bijscholingen volgen die nodig zijn voor het bijhouden van ons hoge kennisniveau en dat de tijd voor bijscholingen niet wordt vergoed
 • Wij een uitgebreide administratie moeten bijhouden en die tenminste 15 jaar moeten bewaren
 • Wij een dossier voor u aanmaken en dat uw dossier vertrouwelijk is
 • Wij moeten declareren om te blijven bestaan