user_mobilelogo

Ziekte van Parkinson

De Ziekte van Parkinson (ZvP) is een complexe aandoening met een grote impact op het dagelijks leven. Dit geldt voor zowel de mensen met de ZvP als zijn/haar partner, familie en omgeving. De lichamelijke klachten en de consequenties zijn divers en verschillen van persoon tot persoon. Vanwege deze diversiteit aan klachten zijn de meeste mensen met de ZvP bekend met verschillende zorgverleners/disciplines zoals de Parkinsonverpleegkundige, neuroloog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en de diëtist. Binnen BaseLine is Mariëlle Claassen gespecialiseerd in de ZvP. Ze is aangesloten bij het Parkinson Netwerk en werkt nauw samen met andere zorgverleners in Nijmegen en omgeving. Denk bij voedingsgerelateerde vragen waarbij Mariëlle kan adviseren aan:

  • Obstipatie

Obstipatie komt voor bij 30-35% van de patiënten met ZvP en kan al ontstaan voor de diagnose ZvP wordt gesteld. Naast het ongemak van obstipatie kan het leiden tot een verminderde opname van de parkinsonmedicatie, waardoor responsfluctuatie kunnen ontstaan. Het is goed om de voeding te laten berekenen wat betreft de vocht- en vezelinname. Misschien kunt u met een andere productkeus de vezels in uw voeding verhogen?

  • Onbedoeld gewichtsverlies en/of ondervoeding

Onbedoeld gewichtsverlies treedt ook al vaak op voordat de diagnose Parkinson is gesteld. Het risico op gewichtsverlies wordt vergroot als de eetlust is afgenomen , als eten moeilijker wordt, door kauw- en slikproblemen. Gewichtsverlies kan leiden tot ondervoeding en verlies van spiermassa. Tijdens de dieetbehandeling wordt gekeken naar de mogelijkheden om uw voeding aan te vullen, zo nodig met aanvullende drinkvoeding.

  • Inname van Levodopa, responsfluctuaties en de relatie met de eiwitten in de voeding.

Levodopa is tot op heden de meest effectieve parkinsonmedicatie. Eiwitten worden op dezelfde wijze in het lichaam opgenomen als Levodopa; zij gaan samen een competitie aan. Eiwitten kunnen hierdoor het effect van Levodopa remmen. Er heersen veel misvattingen over de inname van eiwitten en het wel of niet moeten beperken. In grote lijnen komt het er op neer dat de eiwitten niet te dicht op de medicatie moet worden ingenomen. Voorkom in ieder geval een te lage eiwitinname met het oog op onbedoelde gewichtsafname. De diëtist kan de benodigde eiwithoeveelheid en de verdeling over de dag voor u uitwerken in een praktisch advies.

  • Kauw- of slikproblemen.

De diëtist kan helpen met het aanpassen van de consistentie. Daarbij uitgaande van behoud van smaak en voedingswaarde!