user_mobilelogo

Ketenzorg

Volgens van Dale is ketenzorg "zorgverlening waarbij de achtereenvolgende onderdelen van de zorg goed op elkaar aansluiten en afgestemd zijn".

Chronische zorg waarbij de aansluiting en afstemming formeel zijn geregeld wordt ketenzorg genoemd. Er zijn dan in een regio contractuele afspraken gemaakt over wie welke zorg levert, wanneer dit gebeurt en hoe veel tijd er besteed mag worden en tegen welk tarief. De zorggroepen OCE, Stielo en Syntein contracteren zorgverleners zoals diëtisten voor het leveren van zorg bij mensen met chronische aandoeningen zoals Diabetes, COPD en (verhoogd risico op ) hart- en vaatziekten. Er zijn voorwaarden om in de keten te worden opgenomen. De huisarts kan u uitleggen of u aan de voorwaarden voldoet. De verwijzing wordt digitaal gemaakt door de huisarts of praktijkondersteuner via een speciaal Keten-Informatie-Systeem. De diëtist kan ook via deze weg medische gegevens zoals bloedsuikers, bloeddruk en medicatie inzien. De kosten van dieetadvisering worden vergoed door de zorggroep en deze kosten worden niet verrekend met uw verplicht eigen risico. Voorwaarde is dat u daadwerkelijk in de keten bent opgenomen door de huisarts. Door een nauwe samenwerking van huisarts, praktijkondersteuner en diëtist wordt er een zo optimaal mogelijk zorg geleverd bij chronische aandoeningen en is er regelmatig contact tussen de zorgverleners.

Dat bij ketenzorg de aansluiting en afstemming formeel zijn geregeld wil niet zeggen dat bij andere vormen van zorg dit niet zo is. BaseLine zorgt er altijd voor dat de zorg is afgestemd met en aansluit bij andere zorgverleners. Daarom werken we altijd samen met bijvoorbeeld de praktijkondersteuners en huisartsen.