user_mobilelogo

Dieetadvies

In het Engels betekent ‘diet’ gewoon voeding. Maar in Nederland betekent dieet een aangepaste persoonlijke voeding. Diëten zijn er te kust en te keur. Meestal zijn het wat algemene richtlijnen die niet specifiek op u van toepassing zijn of die zelfs schadelijk voor u kunnen zijn. Veel aanbieders hebben niet voldoende kennis voor advies op maat. Als diëtist leveren wij individueel maatwerk. Dat doen we op basis van veel kennis en ervaring. De titel diëtist is niet voor niets een beschermde titel.

Wij maken voor u een dieet op maat en begeleiden u erbij. Het is uw exclusieve dieet dat rekening houdt met uw leefstijl en uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Ook onze begeleiding is op maat.

Wat is een dieet?

De officiële definitie van een dieet is 'een voeding die om medische redenen afwijkt van de gewone voeding ten behoeve van een individu'. Er zijn ook andere dan medische redenen voor aangepaste voeding, bijvoorbeeld cosmetische, ideologische en/of religieuze. Soms is het doel om de energiewaarde van maaltijden te verlagen, of juist te verhogen. Ook kan een dieet gericht zijn op het weren van bepaalde voedingsmiddelen of op het aanvullen van tekorten van voedingsstoffen. Het samenstellen van een dieet dat is afgestemd op een individu is het beroep van een diëtist.

Waarom is veel kennis nodig?
Omdat een dieet vaak een medisch doel heeft en omdat het goed aanpassen van de samenstelling van voeding erg veel kennis vraagt is de titel diëtist beschermd. Mede daarom is "diëtist" een paramedisch beroep. Specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners en andere paramedici schakelen de diëtist vaak in vanwege de grote deskundigheid op voedings- en leefstijlgebied.

Is veranderen makkelijk?
U kent de verhalen wel van mensen die steeds terugvallen, het zogenaamde "jojo-effect". Dit komt omdat structureel veranderen moeilijk is, zelfs als er een medische noodzaak is. De diëtisten van BaseLine weten dit en weten ook hoe structurele aanpassingen bereikt kunnen worden. Uitgangspunt is altijd de bestaande situatie en de mogelijkheden die er zijn om te veranderen. Daarom is er altijd eerst uitgebreid onderzoek, de zogenaamde anamnese. Niet alleen uw leefgewoontes worden in beeld gebracht, maar ook de voedingsproblematiek en eventuele oplossingsmogelijkheden. Samen met u worden hierin de kapstokjes bepaald waaraan de haalbare oplossingen kunnen worden opgehangen.

Zijn er verleidingen?
Iedereen heeft voeding nodig en daarom is het een interessant gebied voor aanbieders met commerciële bedoelingen. Er is een omvangrijke industrie die met marketing probeert zo veel mogelijk omzet te genereren. Daarbij staat vaak niet het belang van de consument centraal. De consument wordt voortdurend blootgesteld aan verleidingen, aanbiedingen en adviezen die niet de gezondheid dienen. Ongezonde gewoontes liggen op de loer. Door een voortdurende stroom hypes en boeken met allerlei "adviezen" is het voor de consument erg moeilijk om door de bomen het bos te zien.

Doen wij aan hypes?
De diëtisten van BaseLine zijn voortdurend op de hoogte van de meest actuele en juiste inzichten. Wij kunnen het kaf van het koren scheiden. Onze adviezen zijn altijd gebaseerd op goed onderzoek en de beste wetenschappelijke inzichten. Dat neemt niet weg dat hypes soms bruikbare aspecten hebben. Als dat zinvol is dan nemen we die op in onze adviezen. Het komt echter zelden voor dat hypes onverkort goed zijn.