user_mobilelogo

Werkwijze

Wat we voor u doen is uiteraard afhankelijk van uw vraag. Toch zit er een rode draad in onze werkwijze
Hoe komt u bij ons?

De verwijzing

Vaak krijgen we een verwijzing van een huisarts, praktijkondersteuner of specialist. Meestal is er dan een medische reden waarom u ons nodig heeft. Het voordeel van de verwijzing is dat de huisarts al kan aangeven wat de noodzaak is van de behandeling. Voor zorgverzekeraars is de verwijzing meestal reden om (een deel van) de consulten te vergoeden.

De vrije toegang

Ook zonder verwijzing van de huisarts kunt u bij ons terecht. Op basis van een eerste intake beoordelen we of er een medische indicatie is. Zo ja, dan kan er alsnog een verwijzing worden aangevraagd. Ook zonder verwijzing kunnen we u begeleiden. Meestal is er dan geen directe medische noodzaak en kan begeleiding gericht worden op preventie van gezondheidsklachten of op uw specifieke wensen. In alle gevallen spreken we eerst met u af wat we voor u kunnen betekenen en wat we gaan doen.

Telefonisch contact

U mag ons altijd bellen om een afspraak te maken. Als we een verwijzing van u hebben nemen we vaak snel contact met u op. In het eerste telefonisch overleg kijken we wat de vraag is. Afhankelijk van uw vraag kunnen we meestal inschatten of consulten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. We proberen hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Het is efficient als we in het telefonisch contact direct een afspraak maken voor een eerste consult. Daarbij spreken we af waar het consult zal zijn en hoe we consult gaan doen. Belangrijk is dat we weten of er gehoor-, taal-, spraak- of cognitieve belemmeringen zijn. Dit kan reden zijn dat u iemand extra bij het consult wilt hebben. Partner erbij, geen probleem. In verband met corona zullen veel consulten voorlopig telefonisch plaatsvinden.

De bevestiging

De afspraken die we telefonisch met u maken bevestigen we u per mail of brief. Daarbij sturen we u ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.

De consulten

Het eerste consult

  • Bij een telefonisch consult bellen wij u op het tijdstip dat we hebben afgesproken.
  • Komt u naar de praktijk dan kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U hoeft zich niet te melden. Op de afgesproken tijd halen we u op uit de wachtkamer op.
  • Als we bij u thuis afspreken dan zijn we op het afgesproken tijdstip bij u aan de deur. Kunt u de deur zelf niet openen dan kan het nodig zijn dat u regelt dat iemand anders voor u open doet.

Het eerste consult duurt meestal ongeveer een uur. Deze tijd hebben we nodig om uw gegevens goed op te nemen en uw anemnese af te nemen. Anemnese is vaktaal voor de analyse van uw vraag en uw situatie. Met de gegevens die we hebben maken we voor u een behandelplan. Dat kost ongeveer een half uur, waarbij u niet aanwezig hoeft te zijn. De totale tijd die we aan het eerste consult besteden is dus ongeveer  1,5 uur. Het behandelplan is de opstap naar de vervolgconsulten.

Meestal maken we tijdens het eerste consult de afspraak voor het eerste vervolconsult.

Vervolgconsulten

Het behandelplan is de leidraad. In elk vervolgconsult bespreken de voortgang en eventuele aanpassingen die nodig zijn. De vervolgconsulten duren meestal 15 tot 30 minuten.

Diverse aangelegenheden

De resultaten

In het behandelplan staat welk doel we nastreven en in welk tempo dat kan gaan. Als het doel gehaald is kunnen de consulten worden afgerond. Vaak is het zinvol om geruime tijd later (bijvoorbeeld een half jaar) nog een consult af te spreken om te kijken hoe het gaat. Uit ervaring weten we dat de omstandigheden zich vaak iets wijzigen of dat er na verloop van tijd behoefte ontstaat om zaken weer op een rijtje te krijgen.

Financiën

Aan het begin proberen we zo goed mogelijk duidelijk te krijgen wat de eventuele kosten zijn. Heel vaak worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Als het eigen risico al helemaal is aangesproken dan zijn de kosten voor u vaak nul. Wij kunnen niet zien of dit het geval is, dus moet u dat zelf inschatten. Als u daar zelf niet uitkomt kunnen we u proberen te helpen. Mocht u zelf een deel van de kosten willen dragen dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar dit deel bij u in rekening brengt. Als er geen sprake is van verzekerde zorg dan brengen wij de kosten bij u in rekening en moet u rechtstreeks aan ons betalen. Kijk HIER voor vergoedingen en kosten.

Uw privacy

Wij gaan erg zorgvuldig om met uw gegevens en letten er voortdurend op dat we voldoen aan alle privacyregels. Voor ons pravicyreglement klik HIER.